Przeskocz do treści

Plazma jest zjonizowaną materią o stanie skupienia przypominającym gaz, w której znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Plazma jest najpowszechniej występującym stanem skupienia materii we Wszechświecie, tworzy m.in. gwiazdy. Na Ziemi w warunkach naturalnych występuje w postaci zorzy polarnej oraz błyskawic.

Gorącą plazmę o temperaturze dochodzącej do kilku tysięcy stopni Celsjusza można wytwarzać w specjalnie skonstruowanych generatorach tzw. plazmotronach. Najczęściej wykorzystuje się ją do spawania, cięcia lub topienia różnego rodzaju materiałów. Z kolei urządzenia wytwarzające zimną plazmę atmosferyczną, a więc plazmę o temperaturze kinetycznej gazu wyładowczego zbliżonej do otoczenia, wykorzystuje się między innymi w medycynie, weterynarii czy agrotechnice.

Polscy naukowcy z Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badają zastosowania zimnej plazmy. Celem prowadzonych badań jest opracowanie szybkiej, efektywnej i taniej metody zwalczania bakteryjnych patogenów odpowiedzialnych za choroby roślin uprawnych i ozdobnych. Doświadczenia prowadzone są obecnie na ziemniakach, cykorii i hiacyntach.

Zimne plazmy atmosferyczne otrzymuje się za pomocą różnego rodzaju wyładowań elektrycznych. Charakteryzują się temperaturą zbliżoną do temperatury ludzkiego ciała. Ponadto, nie mają one również efektu porażenia prądem. Dlatego właśnie wykorzystanie ich na roślinach nie powoduje uszkodzenia tkanek roślinnych. Może natomiast może prowadzić do inaktywacji patogenów roślin wywołujących choroby.

W swoim projekcie naukowcy stosują zamontowane na statywie tzw. pióro plazmowe. Generuje ono stożek zimnej plazmy atmosferycznej o długości kilku centymetrów i grubości zaledwie kilku milimetrów. Pozwala to na precyzyjne niszczenie bakterii w zainfekowanej części rośliny. Takie pióro plazmowe można trzymać w ręce i swobodnie używać.

W przyszłości naukowcy planują kontynuować badania nad możliwością wykorzystania zimnych plazm atmosferycznych także w medycynie m.in. do zahamowania tempa rozrastania komórek nowotworowych.

Źródło: Agata Tomczyńska "Naukowcy badają wykorzystanie zimnej plazmy do walki z chorobami roślin" www.naukawpolsce.pap.pl

Mobilne Laboratorium Młodego Badacza

Organizujemy wyjątkowe zajęcia i eksperymenty dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Realizujemy tematy z różnych dziedzin, dostarczając teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności przez zabawę.