Przeskocz do treści

Zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkole podstawowej – Poznań i okolice

Laboratorium Młodego Badacza to przepis na urozmaicenie szkolnych lekcji, a także atrakcyjne rozbudowanie tematu realizowanego w ramach programu nauczania i ciekawe zajęcia dla dzieci. Na każdym spotkaniu realizowany jest inny temat z różnych dziedzin nauki. Po naukowych warsztatach dzieci posiadają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im na samodzielne stawianie pytań, wyciąganie wniosków oraz rozwiązywanie problemów.

Prowadzone w formie laboratoriów zajęcia rozwojowe umożliwiają dzieciom samodzielne badanie zjawisk przyrodniczych, prowadzenie obserwacji i eksperymentów.  Na naszych warsztatach uczestnicy samodzielnie przeprowadzą doświadczenia obrazujące zjawiska fizyczne, reakcje chemiczne oraz elementy biologii. 

Organizacja ciekawych zajęć dla dzieci w szkole podstawowej

Nasze mobilne laboratorium przyjeżdża do każdej szkoły w Poznaniu i okolicach. Proponujemy zajęcia cykliczne lub jednorazowe. Zajęcia cykliczne to 10 tematów realizowanych przez rok szkolny w trybach:

  • jedne zajęcia w miesiącu przez rok
  • lub dwa zajęcia w miesiącu przez semestr.
zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkole podstawowej

Na zakończenie cyklu zajęć każdy uczestnik otrzymuje od nas dyplom oraz upominek lub dziennik badacza.

Tematyka zajęć laboratoryjnych dopasowana jest do uczniów klas 1-3. 

Pojedyncze zajęcia trwają 45 min (na Państwa prośbę czas ten może być zmodyfikowany). Jedna grupa może liczyć maksymalnie 26 osób.

Zajęcia naukowe Laboratorium Młodego Badacza mogą być realizowane w ramach zajęć szkolnych lub jako zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkole i na świetlicy.

Instruktor prowadzący zajęcia przywozi ze sobą potrzebne do przeprowadzenia zajęć odczynniki, naczynia oraz stosowne materiały ochronne.

Zadaniem osoby zamawiającej zajęcia jest udostępnienie pomieszczenia, stołów i miejsc siedzących dla uczestników, stołu dla instruktora oraz zapewnienie dostępu do wody.

Nasze zajęcia dodatkowe dla dzieci w szkole podstawowej prowadzone są przez jednego lub dwóch instruktorów, w zależności od liczby uczestników. W czasie warsztatów wymagana jest obecność nauczyciela.

Cena zajęć ustalana jest indywidualnie. Zależy od ilości grup i uczestników oraz długości i tematyki zajęć. Orientacyjny koszt to 350 zł /zajęcia/grupa.

Przykładowe tematy zajęć

Energia

Czym właściwie jest i skąd się bierze? Uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje energii, jakie są jej źródła i co to są źródła odnawialne. Spróbują wytworzyć prąd z ogórków, sprawdzą co to są siły elektrostatyczne i na czym polega zjawisko przekazywania energii.

energia
helisa DNA

Czy jadłeś dzisiaj geny?

Gdzie znajduje się informacja o funkcjonowaniu i wyglądzie każdego żywego organizmu? Co to są geny, ile ich jest i co dokładnie jest w nich zakodowane?Uczestnicy sprawdzą czy w owocach truskawki faktycznie znajduje się DNA. Spróbują też wyizolować DNA z własnej śliny.

Więcej o nas

Zapraszamy do kontaktu